Fart och fara

Inom fälttävlan strävar man fortfarande mot säkrare banor och hinder. Vid körning och hoppning är kanske oron för olyckor inte lika stor, men även här kan det hända allvarliga tillbud där hästar kommer till skada.


Olyckor påverkar tävlingen

En tävlingsledare kan inte förutse allt, men kan å andra sidan se till att nödvändig hjälp är klar att agera. När jag är på en tävling är jag beredd att tillsammans med tävlingsveterenär ingripa Jag måste handla snabbt, komma på plats, skärma av för åskådare, vidta de åtgärder som behövs, lasta och försvinna. Olyckan på tävlingsplatsen påverkar alla tävlande på olika sätt men avbrottet bör alltid bli så kort som möjligt för alla inblandade. Olyckshästens välbefinnande har alltid hög prioritet för mig. Djurambulansen är terrängående.
Ring för prisuppgift
Alla texter och bilder - Copyright 2010 © Djurambulansen/Lars Andersson